Bobot za kompanije

Želimo kompanijama da predložima jednostavna rešenja kako bi efikasnije upravljali projektima, obezbedili zadovoljstvo svojih zaposlenih, donosili ispravne odluke vezano za odnose sa kupcima i dobavljačima te razvijali biznis koristeći digitalne kanale.

Specijalizovani programi za svaki od prethodnih procesa su obično vrlo kompleksni i skupi, tako da preduzeća često nisu sigurna na koji način da pronađu najbolja rešenje. Čak i u situacijama kada pronađu softver koji je pristupačan i koje može izvršiti sve neophodne zadatke, pojavljuje se novi problem korporativne kulture vezano za korišćenje softvera, ažuriranje podataka i sl.

Naša rešenja podrazumevaju primenu jednostavnih programa i aplikacija, koje zaposleni mogu sa lakoćom da koriste, i koji su im dostupni na svim uređajima (računar, tablet, mobilni telefon).

Bobot za pojedince

Pripremili smo obuke za pojedince koje im mogu pomoći da lakše pronađu posao ili brže napreduju u karijeri.

Željko Popović
CEO

Pozdrav! 

Ja sam Željko Popović, osnivač i CEO Bobot-a. Bobot je nastao u želji da pomognemo kompanijama i preduzećima da unaprede način na koji rade.