Showing all 3 results

Paket Start – namenjen preduzećima koja uviđaju da program za poslovanje nije dovoljan da bi se efikasno upravljalo svim procesima u preduzeću i žele da razmotre dodatne opcije.

Paket Prvi korak – namenjen preduzećima koja žele da implementiraju sistem za kvalitetno praćenje raspodele zadataka i obaveza zaposlenih, te komuniciraju u okviru tima na efikasan način.

Paket Nekoliko koraka – namenjen preduzećima koja žele da se osim efikasne unutrašnje organizacije, profesionalno predstave spoljašnjem svetu i još kvalitetnije upravljaju odnosima sa kupcima i dobavljačima.

Digitalna transformacija

Start paket

Digitalna transformacija

Prvi korak

Digitalna transformacija

Nekoliko koraka